mask

Usługi modernizacyjne i remontowe dla przemysłu – nasza oferta

Nasze usługi obejmują remonty pomp przemysłowych oraz modernizacje przepompowni.

Podstawowymi branżami wykonywanych usług są:

  • Energetyka – pompy wody chłodzącej, sieciowe, kondensatu, zasilające,
  • Wodociągi – pompy ścieków, wody pitnej,
  • Wody Polskie – remonty pompy śmigłowych.

 

Liczą się efekty!